בלון להולדת בת דובי

תיאור המוצר:

בלון הליום להולדת בת
לשדרוג כל מתנה ליולדת

מחיר: 30