תקנון האתר

גולשים יקרים,

ברוכים הבאים לאתר של חנות הפרחים La Fleur Boutique. האתר הוקם, בין היתר, בכדי לאפשר הזמנת משלוחי פרחים, עציצים ומתנות בכל הארץ, בדרך קלה, נוחה ומהירה.

השימוש באתר וההזמנות מ-La Fleur כפוף לתנאי השימוש המפורטים למטה. לנוחיותכם, צרפנו גם תמצית של תנאי השימוש, אך שימו לב שהנוסח המחייב הוא הנוסח המלא בהמשך. אנא קראו אותם בכדי שתכירו את התנאים החלים על הגולשים והמזמינים באתר וההתקשרות בינינו.

אנו מאמינים בחשיבות פרטיותכם. לכן, אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון גם את מדיניות הפרטיות ומדיניות ה’עוגיות’ (Cookies) שלנו (סעיפים 20-21 בתנאי השימוש), כך תדעו כיצד אנו נוהגים במידע שנאגר אצלינו, כולל מידע פרטי.

לתשומת ליבכם, השימוש באתר על ידכם יעיד על הסכמתכם ואישורכם את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה’עוגיות’ מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיודעים לנשים וגברים כאחד כמובן.

שלכם,

La Fleur Boutique

להלן תמצית תנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים (19 סעיפים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש):
1.        האתר מאפשר הזמנת מוצרים שונים ממפעיל האתר, כמפורט באתר ובתקנון.
2.        השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי השימוש (כולל מדיניות הפרטיות ומדיניות ה’עוגיות’). אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי השימוש.

3.       בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).

4.       כדי לבצע רכישה באמצעות האתר והאתר על הגולש להיות מגיל 18 ומעלה ו/או כשיר משפטית לבצע את ההתקשרות.

5.       הזמנת מוצרים מותנית בסכום הזמנה מינימלי ולא תתאפשר הזמנה במחיר הנמוך מכך, בהתאם לתנאי ההזמנה שיופיעו במהלך ביצוע ההזמנה.

6.       מזמין לא יבצע הזמנה של מוצר אלכוהולי אם לפי הדין לא ניתן למכור לו או למקבל ההזמנה מוצרים מסוג זה, לרבות עקב גילו.

7.       על מזמין לבדוק את התאמת רכיבי מוצרי אוכל ושתיה לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל מרכיבי המוצרים המוזמנים.

8.       תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעיל האתר אינו מחויב או מתחייב לספק מוצרי פרחים וצמחים הזהים לתמונות המפורסמות באתר.

9.       זמן האספקה המשוער של מוצרים שהוזמנו יחל להימנות רק לאחר קבלת אישור הזמנה כאמור, והנו בהתאם לתנאים למועדי האספקה המשוערים במפורטים בתנאי השימוש (סעיף 8).

10.    ככלל, לא ניתן לבטל הזמנת מוצר מהמועד בו יצא מוצר מבית העסק למשלוח, בין היתר נוכח היות רוב המוצרים “טובין פסידים” (לפי הגדרת מונח זה בתקנות הגנת הצרכן).

11.    מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל הזמנה של מוצר שבוצעה על ידי מזמין באמצעות האתר מכל סיבה, תוך עד שעתיים ממועד ההזמנה.

12.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן שבו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים (כגון תמונות, טקסטים וכד’), יהיו בבעלות הבלעדית של מפעיל האתר או מיצרני או משווקי המוצרים הנלווים בהתאם לרישיון שהתקבל מהן.

13.    מפעיל האתר רשאי לשנות את תקנון השימוש בכל עת וללא הודעה מראש.

14.    מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהשימוש באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר.

15.    הפרת תנאי השימוש עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש הגולש המפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד הגולש המפר.

16.    כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד מפעיל האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה.

17.    אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”).

 

 

תנאי שימוש

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 •              “התקנון” – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן.
 •              “האתר” – אתר La Fleur Boutique, שכתובתו העיקרית הנה: https://lafleur-flowers.com.
 •              “גולש” – כל גולש באתר.
 • יום עבודה רגיל” – ימים ראשון עד חמישי (כולל), בין השעות 8:00-18:00, למעט יום לפני והיום עצמו של כל חג יהודי, פגרה או שבתון, לפי כל דין או נוהג, או יום שעסקים מסוג עסקי מפעיל האתר סגורים בהם (לרבות חגים וערבי חגי ישראל, יום כיפור, יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, ימי בחירות וכד’).
 • יום עבודה קצר” – כל יום שאינו יום עבודה רגיל, בין השעות 8:00-13:00, לרבות (למען הסר ספק): ימי שישי וימים לפני ימי חג יהודיים, פגרה או שבתון, לפי כל דין או נוהג, או יום לפני יום שעסקים מסוג עסקי מפעיל האתר סגורים בהם (לרבות חגים וערבי חג יהודיים, יום כיפור, יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, ימי בחירות וכד’).
 •              “מוצר” – כל מוצר הזמין לרכישה באתר, לרבות: זרי פרחים, סידורי פרחים, עציצים, שוקולדים, נרות, יינות, מארזים וכרטיסי ברכה.
 •              “מוצרי מאכל ושתיה” – כל מוצר (כהגדרתו בסעיף ‏6) הניתן למאכל או שתיה לפי ייעודו, כגון יינות ושוקולדים.
 •              “מוצרי פרחים וצמחים” – פרחים, סידורי פרחים, עציצים ומוצרי צמחים אחרים.
 •              “מזמין” – גולש אשר פועל כדי להזמין מוצרים באמצעות האתרהאתר.
 • “מפעיל האתר” – מר ינון ברוקס.
 • תוכן” – כל תוכן בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסם באתר.
 1. הסכם מחייב בין הצדדים
  • השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
  • התקנון מהווה הסכם בין הגולש לבין  מפעיל האתר.
  •           התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין מפעיל האתר.
  •           כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפירוש תוכן הסעיפים.
  • קבלה והסכמה של תנאי התקנון על ידי הגולש הנן מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר.
  •           כדי לבצע רכישה באמצעות האתר על הגולש להיות מגיל 18 ומעלה ו/או כשיר משפטית לבצע את ההתקשרות. ככל שגולש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר לבצע את ההתקשרות (רכישה) – ביצוע פעולות אלו על ידו אסור, ויראו את ההתקשרות כאילו אושרה על ידי האפוטרופוס של הגולש כאמור.
  •           מזמין לא יבצע הזמנה של מוצר אלכוהולי אם לפי הדין לא ניתן למכור לו או למקבל ההזמנה מוצרים מסוג זה, לרבות עקב גילו.
 2. שינוי תנאי התקנון; הפסקת שירות
  •           מפעיל האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  •           מפעיל האתר אינו מחויב להודיע (לא מראש ולא בדיעבד) על שינוי בתקנון באופן יזום, ויפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ לגולשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.
  •           מפעיל האתר רשאי להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות, מכירת כל מוצר, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
  •           הגולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים ו/או הפסקות פעילות כאמור לעיל.
 3. מוצרי אוכל ושתיה; אלכוהול; אלרגנים וחומרים מעוררי רגישות אחרים
  • על מזמין לבדוק את התאמת רכיבי מוצרי אוכל ושתיה לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל מרכיבי המוצרים המוזמנים.
  •           הזמנת מוצרים אלכוהוליים מותרת אך ורק לגולש שניתן למכור לו או למקבל ההזמנה מוצרים מסוג זה, לרבות עקב גילם.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות על טיב מוצרי אוכל ושתיה הנה באחריות הבלעדית של יצרן המוצרים, לרבות בקשר לאיכותם ותיאור המרכיבים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לצריכת מוצרי אוכל ושתיה.
  • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. אין ללמוד מתמונת מוצר כזו או אחרת על מרכיביו ו/או מאפייניו של המוצר.
 4. החרגות לגבי פרחים, עציצים וצמחים
  •           תמונות מוצרי פרחים וצמחים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. על המזמין לקחת בחשבון כי תמונות מוצרי פרחים וצמחים המוצגים באתר צולמו באופן מקצועי בסטודיו, בגודל מסוים (שאינו בהכרח הגודל המוזמן), כאשר הפרחים פתוחים בשיאם, לפי חומרי גלם שהיו זמינים באותו מועד, ונועדו להמחשת המאפיינים הכלליים של מוצרים אלו בלבד.
  •           מפעיל האתר אינו מחויב או מתחייב לספק מוצרי פרחים וצמחים הזהים לתמונות המפורסמות באתר. מטבע הדברים, מדובר במוצרים טבעיים שאיכותם, צבעיהם וזמינותם משתנה מעת לעת. עיצוב מוצרי פרחים וצמחים שיסופקו יהיו בעלי מאפיינים דומים לאלו המפורסמים, אך בכפוף לשיקול דעתו האומנותית והמקצועית של מפעיל האתר וחומרי הגלם הזמינים לו באותו מועד. בנוסף (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) – עשויים להיות שינויים במוצרים הסופיים הנובעים מזמינות או העדר זמינות חומרי גלם, שוני בצבעי המוצרים בפועל, שוני באיכות המוצרים הזמינים בפועל, הזמנת מוצר קטן מהמצולם ושינויים לפי שיקול דעתו האומנותית, המקצועית והמסחרית של מפעיל האתר.
  •        מוצרי פרחים וצמחים שיסופקו יכול ויהיו כוללים פרחים שטרם נפתחו, בכדי שתוכלו להנות מהם לאורך זמן, וכן בהתאם לזמינותם ושיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
  •           למעט אם פורסם במפורש, מוצרי פרחים וצמחים יסופקו ללא אגרטל או מוצרים אחרים המצולמים איתם (כגון שקולדים, בלונים וכד’).
 5. רכישת כרטיסי מתנה/Gift Card

מפעיל האתר עשוי לאפשר רכישת כרטיסי מתנה/Gift Card למימוש באתר מגורמים שונים המנפיקים כרטיסי מתנה. כרטיסי מתנה יימכרו ויונפקו על ידי צד ג’ ולא על ידי מפעיל האתר, בהתאם לתנאי השימוש של צד ג’ המוכר ומנפיק את הכרטיס. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל התקשרות עם צד ג’ המוכר ומנפיק כרטיס מתנה כאמור. האחריות הבלעדית בכל הנוגע לרכישת כרטיסי מתנה כאמור תהיה של מוכר ומנפיק כרטיס המתנה (כגון אתר BuyMe).

לדוגמה: תנאי השימוש של אתר Buyme מפורסמים באתר החברה בכתובת (נכון למועד פרסום תנאי שימוש אלו): תקנון%20האתרbuyme.co.il/pages/.

 1. ביצוע הזמנת מוצרים
  •              כללי:
   • ביצוע הזמנה אינו כפוף לרישום הגולש לשימוש באתר.
   • ניתן לבצע הזמנת משלוח מוצרים בכל שעות היום, אך הכנת המוצרים למשלוח ויציאת המשלוחים תתבצע בשעות הפעילות של מפעילת האתר (ראה סעיף 8 בהמשך).
   • דמי המשלוח הרלוונטיים להזמנה יופיעו על המסך טרם השלמת ההזמנה ויתווסף למחיר ההזמנה. אישור ההזמנה מהווה הסכמת המזמין לדמי המשלוח ותשלומם כחלק מההזמנה.
   • פרטי כל מוצר המוצע למכירה באמצעות האתר יהיו כפי שמופיע בעת ביצוע ההזמנה על ידי המזמין, והנם מפורטים בדף המכיל פרטים רלוונטיים אודות המוצר כגון: שם ותיאור המוצר, גודלו, מרכיביו, מחירו ועוד. פרטים כאמור עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
   • ככל שהמזמין מזמין מוצר עבור אנשים אחרים ו/או נוספים מלבדו, תנאי התקנון יחולו על אנשים כאמור במלואם.
  • מחירים ומבצעים:
   • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
   • הזמנת מוצרים מותנית בסכום הזמנה מינימלי ולא תתאפשר הזמנה במחיר הנמוך מכך, בהתאם לתנאי ההזמנה שיופיעו במהלך ביצוע ההזמנה.
   • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1.4 לעיל, מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו בסמוך לפני מועד גלישת המזמין באתר ו/או במועד ביצוע ההזמנה באתר, לפי המאוחר. מפעיל האתר יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי המזמין, ללא הודעה מוקדמת.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי לפרסם ולהציע מבצעים והנחות בהיקף, מועדים, פרק זמן, כפי שימצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. מימוש והשתתפות במבצע כפופה להשלמת הזמנה שבמסגרת המבצע באמצעות האתר בלבד. מפעיל האתר רשאי לשנות או להפסיק כל מבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • אופן ביצוע ההזמנה ותשלום
   • באפשרות גולש להוסיף מוצר שברצונו לרכוש לעגלת קניות וירטואלית באמצעות סימונה. בכל עת יוכל הגולש לעבור לתשלום עבור המנות המצויות בעגלת הקניות הוירטואלית ולהשלים את ההזמנה.
   • רכישת מוצר באתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למזמין, ושפרטי הזיהוי המופיעים על גביו תואמים לפרטים המופיעים בתעודת הזהות של המזמין (לרבות רישיון).
   • תשלום עבור הזמנה יעשה באמצעות iCREDIT, המפעילה אתר חיצוני לסליקת כרטיסי אשראי. מכיוון שסליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות אתר חיצוני, מפעיל האתר לא ישא באחריות כלשהי בכל הנוגע להליך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מפעיל האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי. כתובת אתר iCREDIT הנה: https://icredit.rivhit.co.il/.
  • אישור הזמנה
   • לאחר קבלת אישור אצל מפעיל האתר בדבר הסדרת התשלום, תינתן הודעה בדואר אלקטרוני כי פעולת התשלום אושרה וההזמנה תירשם אצל מפעיל האתר.
   • עבור הזמנה שאושרה על ידי מפעיל האתר ישלח אל המזמין אישור הזמנה. במידה ולא יתקבל אישור על ביצוע העסקה, יקבל המזמין הודעה מתאימה לכך וההזמנה לא תאושר.
   • מפעיל האתר רשאי שלא לאשר הזמנה מכל סיבה, לרבות העדר זמינות מוצרים, עומסי עבודה והעדר זמינות שליחים.
   • רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שיתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין הכולל את האמור לעיל יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעיל האתר.
   • למען הסר ספק, מובהר כי שעון השרת של האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה ושעת הוצאת קבלה על ידי מפעיל האתר.
   • רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
 1. אספקת מוצר ואחריות
  • זמן האספקה המשוער של מוצרים שהוזמנו יחל להימנות רק לאחר קבלת אישור הזמנה כאמור.
  • זמן האספקה (המשוער) של מוצרים באזור גוש דן (בין רחובות להרצליה):
   • מוצרים שיוזמנו עד השעה 16:00 בימי עבודה רגילים (א’-ה’, לא כולל ימי מנוחה, חג, פגרה ושבתון) – המוצרים יסופקו תוך עד כ-5 שעות (זמן משוער) ממועד קבלת ההזמנה אצל מפעיל האתר.
   • מוצרים שיוזמנו לאחר השעה 16:00 בימי עבודה רגילים (א’-ה’, לא כולל ימי מנוחה, חג, פגרה ושבתון) יסופקו עד השעה 20:00 ביום העבודה שלאחר מכן (ככל ומדובר ביום עבודה רגיל), אלא אם צוין אחרת.
   • מוצרים שיוזמנו ביום עבודה קצר (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.5) עד השעה 13:00 (בשעות קיץ) ו-12:00 (בשעון חורף) יסופקו תוך עד כ-5 שעות (זמן משוער) ממועד קבלת ההזמנה אצל מפעיל האתר.
  •           זמן האספקה (המשוער) של מוצרים מחוץ לאזור גוש דן (בין רחובות להרצליה) – עד השעה 20:00 ביום העבודה שלמחרת יום ההזמנה, אלא אם צוין אחרת.
  •           זמן האספקה הוא המשוער ועלול להשתנות עקב משתנים שונים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תנאי מזג אוויר, שינויי כבישים, עומסי תנועה, זמינות שליחים ו/או כל מניעה אחרת שלא בשליטת מפעיל האתר.
  • במקרה של הזמנת מוצר הכולל אלכוהול, מסירת המוצר כפופה לזיהוי של מקבל ההזמנה באמצעות תעודה מזהה עם תמונה והיותו מעל גיל 18 (או גיל או דרישה דרישה אחרת לפי כל דין).
  •           מפעיל האתר יהיה רשאי להשהות, לבטל או לסרב לספק כל הזמנה בכל מקרה של חשש או חשד לאספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן ההזמנה או לאחריו, וזאת אף ללא הודעה מצד מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
  •           ככל שמקבל ההזמנה לא יהיה בכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, המוצר יימסר לשכן או יושאר בכתובת האספקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, והמזמין לא יהיה זכאי לכל סעד שהוא, לרבות החזר כספי או פיצוי.
 2. ביטול רכישת מוצר על ידי מזמין
  •           שינוי הזמנת מוצרי פרחים וצמחים: בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) ותקנות הגנת הצרכן, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “תקנות הגנת הצרכן“), מהמועד בו החלה הכנת מוצר פרחים וצמחים – המזמין לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי בפרטי ההזמנה והיא תבוצע בהתאם למוזמן.
  •           ביטול הזמנת מוצרי פרחים וצמחים: בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, מהמועד בו יצא מוצר פרחים וצמחים מבית העסק למשלוח – המזמין לא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה והיא תחויב במלוא המחיר. בקשה לביטול הזמנה תעשה אך ורק באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני מייל ובכפוף לאישור קבלת הודעת הביטול על ידי מפעיל האתר.
  • שינוי וביטול הזמנת מוצרים שאינם פרחים וצמחים: ניתן לשנות או לבטל הזמנת מוצרים שאינם פרחים וצמחים עד מועד יציאתם למשלוח מבית העסק. ככלל, לא ניתן לבטל הזמנת מוצר מהמועד בו יצא מוצר מבית העסק למשלוח, בין היתר נוכח היות רוב המוצרים “טובין פסידים” (לפי הגדרת מונח זה בתקנות הגנת הצרכן). ביטול הזמנת מוצרים שאינם פרחים וצמחים תתאפשר רק לפני יציאת המוצר למשלוח ובכפוף לאישור מפעיל האתר, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן.
  •           במקרה של אי-התאמה או פגם מהותיים בין המוצר שהתקבל לבין המוצר שהוזמן, מפעיל האתר יהיה רשאי לספק מוצר חלופי והמזמין לא יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.
  •           מזמין יהיה זכאי אך ורק להחזר כספי עבור תשלום ששילם בפועל עבור מוצר שבוטל כדין או לפי תקנון זה. מזמין לא זכאי לכל זכות, תשלום, פיצוי וכד’ ממפעיל האתר, והוא מוותר בזאת על כל זכות למעט קבלת החזר כספי.
 3. ביטול הזמנה על ידי מפעיל האתר
  • מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לספק את המוצרים, אך שומר לעצמו את הזכות לבטל כל הזמנה של מוצר שבוצעה על ידי מזמין באמצעות האתר תוך שעתיים ממועד הזמנתה, מכל סיבה ומבלי חובת נימוק, בין היתר מהסיבות הבאות (מבלי לגרוע מכלליות האמור): העדר מוצר במלאי, מניעה שאינה בשליטת מפעיל האתר וטעות בפרטי המוצר (כולל טעות במחיר).
  • ביטל מפעיל האתר הזמנת מוצרישיב את מלוא המחיר ששולם לו (ככל ששולם) למזמין. למעט החזר כספי כאמור (ככל ששולם המחיר), המזמין לא זכאי לכל זכות, תשלום, פיצוי וכד’ ממפעיל האתר, והמזמין מוותר בזאת על כל זכות למעט קבלת החזר כספי  בסך התשלום ששולם כאמור. ככל שביטול ההזמנה נבע מכך שמוצר אזל מהמלאי, תינתן למזמין אפשרות לבחור בין הזמנת מוצר חלופי לבין החזר כספי. יובהר כי ככל שיהיה הפרש בין מחיר המוצר שבוטל לבין מחיר המוצר החלופי, המזמין יזוכה או שייגבה ממנו בנוסף הפרש כאמור, לפי העניין.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן שבו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים (כגון תמונות, טקסטים וכד’), יהיו בבעלות הבלעדית של מפעיל האתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו וקוד מחשב הקשורים אליו. התוכן המפורסם באתר הנו תוכן בבעלות מפעיל האתר או תוכן שהתקבל מיצרני או משווקי המוצרים הנלווים בהתאם לרישיון שהתקבל מהן.
  • אין בתקנון ו/או בדבר כלשהו המופיע באתר כדי להוות מתן זכויות כלשהן לצד ג’ בנוגע לזכויות קניין רוחני באתר או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר או בתוכן האתר, לרבות בקניין מפעיל האתר.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר ולתוכן שבו שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של מפעיל האתר או הבעלים של תוכן כזה או אחר באתר (ככל ואינו בבעלות מפעיל האתר).
  • אין לבצע כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו ללא הסכמת מפעיל האתר.
 5. יצירת קשר
  • מפעיל האתר מעניק תמיכה בכל הקשור באתר באמצעות עמוד “צור קשר”, בדואר אלקטרוני lefleurboutique3@gmail.com ובמספר טלפון שיפורסם באתר מעת לעת באתר. תמיכה כאמור ניתנת בשעות העסקים הרגילות של מפעיל האתר, כפי שיפורסמו מעת לעת באתר.
 6. הגבלת אחריות
  • בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).
  • השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
  • מפעיל האתר אינו מתחייב כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  • מפעיל האתר (לרבות כל חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלה ו/או בשמם) לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר, לרבות רכישה באמצעות האתר ו/או אי יכולת לבצע רכישה באמצעות האתר, ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר. כל זאת, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר, תקלות תקשורת באתר, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת באמצעות קטין או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע על-ידי צד ג’ כלשהו שיגרום לנזק באתר ו/או ישתמש בסיסמת הגולש ללא הרשאה. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעיל האתר.
  • הגולש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שייגרם לו ו/או למפעיל האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת נתונים כנדרש באתר, לרבות טעות בהקלדת הכתובת לאספקת המשלוח, פרטי כרטיס אשראי וכיוצא בזאת.
  • מפעיל האתר רשאית להפסיק את שימוש של גולש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת שימוש כדי לפטור את הגולש מאחריות לאמור ולהוות הסכמתה לפעולות כאמור.
 7. אבטחת האתר
  • אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעולת באתר, לרבות:
   • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
   • שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
   • בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר;
   • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועלת.
 1. קישורים מחוץ לאתר

ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת מפעיל האתר. למפעיל האתר אין כל שליטה, והוא מסיר כל אחריות, בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרים, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד’ החלים באתרים ופלטפורמות אחרים.

 1. הפרה ושיפוי
  • הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש הגולש המפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד הגולש המפר.
  • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, גולש מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
  • שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעיל האתר, לרבות למי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 2. התחייבות והצהרות הגולש
  • הגולש מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש באתר, לרבות בהזמנת מוצרים.
  • הגולש מתחייב להודיע על כל טעות בהזמנה או במשלוח המוצר שהוא קיבל או מקבל ההזמנה קיבל או אם התקבל מוצר אחר בטעות או אם התקבלו יותר מוצרים מאלו שהזמין מיד עם קבלת המוצר לידיו.

 

 1. התיישנות

כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד מפעיל האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב גולש כמי שויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, בלבד.

מדיניות פרטיות

 1. פרטיות
  • פרטיות הגולשים חשובה מאוד למפעיל האתר והוא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר. להלן מדיניות מפעיל האתר בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידו בקשר לשימוש באתר.
  • מפעיל האתר לא ישתף ו/או יעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של גולש ללא הסכמתו המפורשת. על אף האמור, הגולש מסכים כי מפעיל האתר יעביר מידע של גולש לחברת כרטיסי אשראי ולחברה המספקת שירותי סליקת אשראי, לצורך סליקת כרטיס האשראי של הגולש והשלמת תשלומים שמזמין מבקש לבצע באמצעות האתר.
  • בעת גלישה באתר, עשויים להיאסף באופן אנונימי (לא מזוהה) ואוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת המכשיר הנייד או המחשב ממנו הגולש נכנס לאתר, כגון: באילו מסכים גלש הגולש ועל אילו פקודות הקיש (באופן אנונימי וללא כל זיהוי של המשתמש). המידע שעשוי להיאסף נשמר על ידי האתר ומפעיל האתר רשאי להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.
  • במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש (בעצמו או באמצעות פייסבוק, גוגל או אפל במסגרת ההרשמה לאתר), כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובות אליהן הזמין משלוח, היסטוריית הזמנות ומשלוחים, הערות ומידע נוסף שנמסר במסגרת הזמנה או הרשמה על ידי המזמין. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של הגולש באתר ואספקת שירותים לגולש (לרבות לאחר הגלישה באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות “Cookies” (כהגדרת מונח זה להלן).
  • שימוש בפרטים אישיים של גולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) משלוח מוצרים שהוזמנו על ידי הגולש ובמצבים בהם הדין מחייב את מפעיל האתר למסור את המידע או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר, במפעיל האתר או באחרים באופן בלתי חוקי.
  • האתר עושה שימוש גם בגוגל אנליטיקס (Google Analytics), כלי של גוגל שעוזר לאתר לנתח את שימוש הגולש באתר. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור מאוחסן בשרתי גוגל, לרבות ה-IP של הגולש והכתובת של עמוד האינטרנט שבו הגולש משתמש. לפי הידוע למפעילת האפליקציה, גוגל משתמשת במידע כאמור כדי להעריך את השימוש של הגולש באתר, וכדי לייצר דוחות למפעילי אתרים לגבי פעילות האתר והשימוש באינטרנט. גוגל יכולה גם להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים ככל שיידרש לפי חוק או אם צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבור גוגל. לפי הידוע למפעילת האפליקציה, גוגל לא תקשר בין ה-IP של המשתמש לבין כל מידע אחר בבעלות גוגל. ניתן למצוא את הנוסח המלא של תנאי השימוש בגוגל אנליטיקס בכתובת הבאה: https://www.google.co.il/analytics/terms/us.html.
  • מפעיל האתר יהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד’. גולש יהיה רשאי להודיע למפעיל האתר בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה ומפעיל האתר תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
 2. עוגיות (“Cookies“)
  • כמו מרבית האתרים גם אתר זה עשוי להשתמש בעוגיות (“Cookies“) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש ומאפשרות לאתר או לצדדים שלישיים לזהות את הגולש ולאפשר גלישה נוחה יותר. כמו כן, העוגיות עשויות לשמש לאימות פרטי הגולש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  • מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.
WhatsApp chat